Before I die

Mình là tuýp người khá tham lam, kiểu không bao giờ hài lòng vì bản thân nhưng lại có comfort zone khá lớn. Mình muốn có được nhiều thứ, nhưng lại sợ đối mặt với sự thật và vì tự ti, không đủ ý chí. Mình nghĩ đó là lí do chính khiến mình đã... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑