Before I die

Mình là tuýp người khá tham lam, kiểu không bao giờ hài lòng vì bản thân nhưng lại có comfort zone khá lớn. Mình muốn có được nhiều thứ, nhưng lại sợ đối mặt với sự thật và vì tự ti, không đủ ý chí. Mình nghĩ đó là lí do chính khiến mình đã lãng phí quá nhiều thời gian khi học Đại học. Nó khiến mình ân hận đến mức mình ước gì có thể đầu thai lại một lần nữa để sống một cuộc sống mới cơ… Tất nhiên điều này là không thể, do đó việc duy nhất mình có thể làm là bắt đầu từ bây giờ nên sống cho tử tế, làm những điều mà mình muốn, đừng tiếp tục lãng phí cuộc đời của mình nữa.

Before I die I want to_____:

 1. Reach 7.5 IELTS in 3 months
 2. Fluent in Korean
 3. Fluent in Chinese
 4. Have workout habit
 5. Learning yoga
 6. Learning how to dance
 7. Learning how to sing
 8. Learning how to draw (I really want to draw beautifull eyes)
 9. Be good at playing piano
 10. Go to a music concert
 11. Love and marry a nice guy
 12. Translate some books
 13. Go to a bar
 14. Travel to Da Nang
 15. Visit Hoi An
 16. Go to Thailand
 17. Go to France ( go with my man?)
 18. Travel abroad with my family
 19. Get a car driving license
 20. Learn how to invest money
 21. Read at least 3 books/moth
 22. Be good at cooking
 23. Learn how to bake cake and dessert
 24. Travel to Korea
 25. Buy a car
 26. Buy a house
 27. Save at least 10% of my income each month
 28. Save 20 million vnđ in 6 months after graduation
 29. Do 2 jobs => Have 2 income sources
 30. Try to do a business
 31. Complete my wedding songs playlist
 32. …………..(updating….)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: