2019 TOP TARGETS

2019 is coming. I feel excited and nervous when thinking about 2019. Let's talk briefly about my 2018. I am a fresh graduate and feel uncertain about my future career path. I had a hard time and got stressed during job searching. I cried a lot and was overly anxious. I keep hating myself and... Continue Reading →

Before I die

Mình là tuýp người khá tham lam, kiểu không bao giờ hài lòng vì bản thân nhưng lại có comfort zone khá lớn. Mình muốn có được nhiều thứ, nhưng lại sợ đối mặt với sự thật và vì tự ti, không đủ ý chí. Mình nghĩ đó là lí do chính khiến mình đã... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑